Mistä liikkeelle osaamisen johtamisen kanssa?

Anna Heiliö - 1.2.2024

 

Osaamisen johtaminen – siinäpä vasta monitahoinen kokonaisuus. Niin monitahoinen, että sen kanssa voi tuntua hankalalta päästä edes alkuun. Kokosinkin tähän muutaman konkreettisen keinon, joiden avulla voitte hahmottaa ja käynnistää systemaattista osaamisen johtamista myös teidän organisaatiossanne. 

 

MITÄ OIKEASTAAN TAVOITTELEMME?   

 

Usein organisaatioissa saatetaan tehdä jo monenlaista hyvää toimenpidettä osaamisen kehittämisen eteen, mutta organisaation ydintavoitteisiin nämä toimenpiteet alkavat toden teolla vastata vasta siinä vaiheessa, kun osaamista johdetaan strategialähtöisesti. Tavoitteellinen osaamisen johtaminen edellyttääkin selkeän yhteyden luomista strategian ja osaamisen välille.  

 

Suosittelen siis ottamaan ensin tarkasteluun organisaation strategiset tavoitteet ja johtamaan niistä strategisia kompetensseja – sellaista ydinosaamista, jota keskeisesti tarvitaan, jotta organisaatio voi uudistua ja toimia strategian edellyttämällä tavalla.  

 

MILTÄ OSAAMINEN NÄYTTÄÄ NYT? 

 

Näitä tavoiteosaamisia kannattaa sitten verrata osaamisen nykytilaan organisaatiossa: missä ollaan vahvoilla, mitä kenties puuttuu, mihin tulee varautua entistä enemmän jatkossa, onko mukana nopeasti vanhenemassa olevaa osaamista. 

 

JOUSTAVAT SUUNNITELMAT, JATKUVA SEURANTA 

 

Kun osaamisen tavoitteet ja nykytila ovat selvillä, voidaan lähteä tekemään tarkoituksenmukaisia osaamisen kehittämisen suunnitelmia: minkälaisin keinoin tunnistettuihin tarpeisiin voidaan parhaiten vastata ja minkälaisia panostuksia se vaatii. Suunnitelmien toteuttaminen vaatii tietysti myös jatkuvaa seurantaa ja tulosten arviointia, jotta matkan varrella on mahdollista tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa kannattaakin panostaa enemmän kestävään kykyyn uudistua ja korjata kurssia strategisten tavoitteiden päivittyessä kuin turhan järeisiin pitkäaikaissuunnitelmiin.  

 

YKSILÖÄ UNOHTAMATTA 

 

Vaikka osaamisen johtamisesta tulee ehkä ensisijaisesti mieleen organisaatiotaso, on hyvä pitää koko ajan mielessä, että organisaationkin oppimisen keskiössä on motivoitunut ja oppimiskykyinen yksilö. Yksilöiden oppimisinnostuksen ruokkiminen on siis aivan osaamisen johtamisen ytimessä, ja sille on varattava aikaa ja välineitä. 

 

 


 

anna_heilio_pic

Anna Heiliö
Managing Director,
MPS Prewise